Löneadministration

Som lönekonsulter administrerar vi era löner och arbetsrättsliga frågor. Snabbt, säkert och enkelt genom digitala rutiner för rapportering, dokumentation och lagring.

Löneadministration

h

Löneadministration

Att göra rätt när det gäller löner kan i många fall bli knepigt och det finns lagar och kollektivavtal att ta hänsyn till. Vi tar fram rutiner och förberedelser så att rätt lön betalas ut till medarbetarna.

I flertalet uppdrag där vi utför löneadministration, ingår rutiner så att lönerapportering sker enkelt och snabbt för den anställde och att de vet hur de ska fylla i sin lönerapport. Arbetsgivare och anställda får snabbt svar på deras frågor vilket ger stabilitet och förtroende.

N

Löneadministration – från start till klart

När ni anlitar oss får era medarbetare rätt lön i tid. Vi har kompetens i olika programvaror och ser till att göra er löneadministration digital och säker.

Vi säkrar upp flödet genom att utveckla personalens rapporteringskunskaper. Vi ser till att rapportera till berörda parter som ni har avtal med, t.ex. Fora och Collectum och att rapportering sker i rätt tid.

Genom rätt inställning med rätt framtagna summor ser vi till att förmånsbeskattning blir korrekt.

Arbetsgivardeklaration till Skatteverket och bokföringsunderlag är en del av den löneadministration vi utför.

Detta händer när ni anlitar oss

Genom att anlita oss kan ni fokusera på er kärnverksamhet så att ni kan:

 • Öka era intäkter
 • Planera och utveckla verksamheten
 • Lägga tid på ert expertkunnande
 • Göra det ni är bäst på
 • Göra det som ger er mest energi

 

Fördelar med att outsourca löneadministrationen

 • Ni följer alltid senaste gällande regelverk
 • Ni följer alltid svensk lönestandard
 • Ni har ingen inskolning- eller utbildningskostnader
 • Ni har inga löpande programkostnader
 • Ni har ingen sjuklön eller annan frånvarorisk
 • Ni är inte sårbara vid personalförändringar
 • Ni får expertkunskaper med löpande utveckling
 • Ni har alltid rapportering i tid till myndigheter, arbetsgivarorganisationer, tjänstepension etc

 

Några av våra kunder:

Stallyckan är en gård med aktiviteter för dig som vill ha ut mer av livet. Du hittar oss i Marks kommun

En nytänkande advokatbyrå.

Hos Norrby Trä hittar du varor och produkter från marknadsledande leverantörer. Det gör att vi kan erbjuda bra produkter och rätt priser.

Vardag eller fest? ICA City har det du behöver.

Den enda plattformen som ger dig tillgång till ett brett utbud av digitala verktyg när du bygger lojala kunder och ambassadörer. 

En grupp motiverade och kompetenta personer som skapar genomtänkt och funktionell design, konceptualisering och visualisering.

Det ska vara lätt att göra rätt.