Föreläsningar

Våra uppskattade föreläsningar bidrar på ett inspirerande sätt till ökat medvetande om individens ansvar för den egna hälsan för ett långt och friskt liv. 

Föreläsningar

Föreläsningar

Våra uppskattade föreläsningar bidrar på ett inspirerande sätt till ökat medvetande om individens ansvar för den egna hälsan för ett långt och friskt liv. 

Arbetsgivare har ansvar att följa arbetsmiljölagen och arbeta för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Men arbetstagare har också ansvar för att bidra till bra arbetsmiljö – vi har helt enkelt alla ett ansvar kring att arbetsmiljön blir så bra som möjligt.

baraNU har byggt upp en föreläsning kring individens ansvar för den egna hälsan, vilket också är av stor vikt för att man ska ha hög frisknärvaro och kunna vara produktiv på arbetsplatsen.

Vår föreläsning innehåller workshops där man under tiden då föreläsningen pågår, får fylla i ett antal frågeställningar och uppgifter. Det här ligger sedan som grund för den analys vi gör för att visa på vart det finns störst behov av insatser som ger bäst effekt på kortast tid. 

 

Vi ser våra insatser som en investering i personalhälsa som bidrar till livsstilsförändringar för ett friskare och hälsosammare liv. När individen mår bättre, kan företaget få ut mer. God hälsa hos personalen gynnar alltså företaget.

Några av våra kunder:

Stallyckan är en gård med aktiviteter för dig som vill ha ut mer av livet. Du hittar oss i Marks kommun

En nytänkande advokatbyrå.

Hos Norrby Trä hittar du varor och produkter från marknadsledande leverantörer. Det gör att vi kan erbjuda bra produkter och rätt priser.

Vardag eller fest? ICA City har det du behöver.

Den enda plattformen som ger dig tillgång till ett brett utbud av digitala verktyg när du bygger lojala kunder och ambassadörer. 

En grupp motiverade och kompetenta personer som skapar genomtänkt och funktionell design, konceptualisering och visualisering.

”Ditt liv, din hälsa, ditt ansvar”