Våra tjänster

Vi är företagets partner inom arbetsmiljö och hälsa. Se oss gärna som ett komplement till HR-avdelningen eller som det lilla företagets personalavdelning. Vi brinner för att det ska vara lika lätt att arbeta strukturerat med arbetsmiljö som att borsta tänderna.

Vad vi jobbar med

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett brett område som innefattar både lagar och förordningar. Vi pratar arbetsmiljöpolicy, BAM, SAM, OSA och AFS:ar.

Läs mer här

Arbetsrätt

LAS, Arbetstidslagen, semesterlagen, kollektivavtal och fackliga förhandlingar.

Läs mer här

Personalhälsa

Personalen är ett företags viktigaste resurs. Här jobbar vi både på grupp- och på individnivå. Ekvationen är enkel: Om personalen mår bra går det bra för företaget.

Läs mer här

Coachande samtal

Vi coachar såväl ledare som medarbetare och hjälper till att utveckla personliga och yrkesmässiga mål. Det leder till bättre hälsa och högre välmående.

Läs mer här

Utbildning

Vi utbildar och höjer er kompetens inom arbetsrätt, lönehantering, semesterlagen, sjuklön, kollektivavtal och arbetsmiljö. Vi kan även bidra med kunskap om hur man fångar upp tidiga signaler vid psykisk ohälsa.

Läs mer här

Föreläsningar

Våra uppskattade föreläsningar bidrar på ett inspirerande sätt till ökat medvetande om individens ansvar för den egna hälsan för ett långt och friskt liv. 

Läs mer här

För att ge er bästa service jobbar vi tillsammans med flera andra aktörer som kompletterar våra kompetenser.

Det ska vara lätt att göra rätt.