Våra tjänster

Vi är företagets partner inom arbetsmiljö och hälsa. Se oss gärna som ett komplement till HR-avdelningen eller som det lilla företagets personalavdelning. Vi brinner för att det ska vara lika lätt att arbeta strukturerat med arbetsmiljö som att borsta tänderna.

Vad vi jobbar med

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett brett område som innefattar både lagar och förordningar. Vi pratar arbetsmiljöpolicy, BAM, SAM, OSA och AFS:ar.

Läs mer här

Arbetsrätt

LAS, Arbetstidslagen, semesterlagen, lagen om lönesättning, lagen om kränkande särbehandling, kollektivavtal och fackligar förhandlingar.

Läs mer här

Personalhälsa

Personalen är ett företags viktigaste resurs. Här jobbar vi både på grupp- och på individnivå. Ekvationen är enkel: Om personalen mår bra går det bra för företaget.

Läs mer här

Utbildning

Vi utbildar och höjer er kompetens inom arbetsrätt, lönehantering, semesterlagen, sjuklön, kollektivavtal och arbetsmiljö. Dessutom kan vi utbilda er personal så att de mår bättre.

Läs mer här

För att ge er bästa service jobbar vi tillsammans med flera andra aktörer som kompletterar våra kompetenser.

Det ska vara lätt att göra rätt.