Bara NU…

… och framåt

Välkommen till BaraNU och framåt!

Vi är i full färd att uppdatera vår hemsida och den kommer att publiceras inom kort. Därför ber vi dig ha tålamod och återkomma! Du når oss via 0703-94 85 83 (Kajsa) eller 0706-243474 (Thomas).

Här hittar du oss!

baraNU

Kajsa Lager Brink

0703-94 85 83

Thomas Vangelos

0706-243474