Utbildning

Vi utbildar och höjer er kompetens inom arbetsrätt, lönehantering, semesterlagen, sjuklön, kollektivavtal och arbetsmiljö. Dessutom kan vi utbilda er personal så att de mår bättre.

Utbildning

k

Utbildning

Grundläggande arbetsrätt

Vi vill underlätta för dig som arbetsgivare att göra rätt. Med kunskap om vad du får och inte får göra som arbetsgivare kan du minimera risker för konflikter och långdragna processer. Genom förebyggande arbete jobbar du också för en bättre arbetsmiljö.

Här är sådant du som arbetsgivare behöver kunna och vi kan hjälpa till att tillföra kompetens genom att utbilda er inom grundläggande arbetsrätt. Ni kan välja allt av nedanstående eller enstaka områden;

Lagar

 • LAS
 • Kvittningslagen
 • Lagen om sjuklön
 • Föräldraledighetslagen
 • Studieledighetslagen
 • Semesterlagen
 • Arbetstidslagen, arbetstider och vilotidsregler
 • Schemaläggning av personal
 • Arbetsmiljöansvar

Avtal

 • Anställningsavtal
 • EU anställning
 • Kollektivavtal, medarbetarsamtal, lönesättning
 • Fackliga förhandlingar

Personal- och lönehantering

Vi kan hjälpa er med all hantering kring personalfrågor och lönehantering. Vill ni hantera allt internt, erbjuder vi er utbildning kring nedanstående.  Ni kan välja allt eller enstaka områden;

 • Lönehantering
 • Bruttolön, skatteavdrag
 • Traktamenten och förmåner
 • Sjuk-, semester- och föräldraledighet
 • Statistik, sociala avgifter
 • Kontrolluppgifter
 • Lönehantering på data
 • Kollektivavtal

Arbetsmiljö

Har ni koll på BAM, SAM & OSA?

Det finns mycket att tänka på kring arbetsmiljölagen och arbetsgivarens krav på kunskap om vad som måste göras, hur och med vilka verktyg och metoder det finns att välja mellan. Vi underlättar ert arbete genom att utbilda era chefer om deras ansvar genom att varva information med workshops.

Inför vår gemensamma resa kring att förbättra er arbetsmiljö, går vi igenom ert nuvarande arbetsmiljöarbete och anpassar innehåll och metoder efter ert behov.

Tillsammans ser vi över innehåll och upplägg. Det kan bli allt från ett enstaka tillfälle till flera återkommande tillfällen så ni har möjlighet att reflektera och implementera det vi kommer fram till från gång till gång.

Några av våra kunder

Det ska vara lätt att göra rätt.