Utbildning

Vi utbildar och höjer er kompetens inom arbetsrätt, lönehantering, semesterlagen, sjuklön, kollektivavtal och arbetsmiljö. Dessutom kan vi utbilda er personal så att de mår bättre.

Utbildning

k

Utbildning

Grundläggande arbetsrätt

Vi vill underlätta för dig som arbetsgivare att göra rätt. Med kunskap om vad du får och inte får göra som arbetsgivare kan du minimera risker för konflikter och långdragna processer. Genom förebyggande arbete jobbar du också för en bättre arbetsmiljö.

Här är sådant du som arbetsgivare behöver kunna och vi kan hjälpa till att tillföra kompetens genom att utbilda er inom grundläggande arbetsrätt. Ni kan välja allt av nedanstående eller enstaka områden:

]

Lagar

 • LAS
 • Kvittningslagen
 • Lagen om sjuklön
 • Föräldraledighetslagen
 • Studieledighetslagen
 • Semesterlagen
 • Arbetstidslagen, arbetstider och vilotidsregler
 • Schemaläggning av personal
 • Arbetsmiljöansvar

Avtal

 • Anställningsavtal
 • EU anställning
 • Kollektivavtal, medarbetarsamtal, lönesättning
 • Fackliga förhandlingar
]

Arbetsmiljö

Har ni koll på BAM, SAM & OSA?

Det finns mycket att tänka på kring arbetsmiljölagen och arbetsgivarens krav på kunskap om vad som måste göras, hur och med vilka verktyg och metoder det finns att välja mellan. Vi underlättar ert arbete genom att utbilda era chefer om deras ansvar genom att varva information med workshops.

Inför vår gemensamma resa kring att förbättra er arbetsmiljö, går vi igenom ert nuvarande arbetsmiljöarbete och anpassar innehåll och metoder efter ert behov.

Tillsammans ser vi över innehåll och upplägg. Det kan bli allt från ett enstaka tillfälle till flera återkommande tillfällen så ni har möjlighet att reflektera och implementera det vi kommer fram till från gång till gång.

]

Personal- och lönehantering

Vi kan hjälpa er med all hantering kring personalfrågor och lönehantering. Vill ni hantera allt internt, erbjuder vi er utbildning kring nedanstående.  Ni kan välja allt eller enstaka områden;

 • Lönehantering
 • Bruttolön, skatteavdrag
 • Traktamenten och förmåner
 • Sjuk-, semester- och föräldraledighet
 • Statistik, sociala avgifter
 • Kontrolluppgifter
 • Lönehantering på data
 • Kollektivavtal

 

Kajsa och Thomas är kunniga och lätta att lyssna på. 

Några av våra kunder:

Stallyckan är en gård med aktiviteter för dig som vill ha ut mer av livet. Du hittar oss i Marks kommun

En nytänkande advokatbyrå.

Hos Norrby Trä hittar du varor och produkter från marknadsledande leverantörer. Det gör att vi kan erbjuda bra produkter och rätt priser.

Vardag eller fest? ICA City har det du behöver.

Den enda plattformen som ger dig tillgång till ett brett utbud av digitala verktyg när du bygger lojala kunder och ambassadörer. 

En grupp motiverade och kompetenta personer som skapar genomtänkt och funktionell design, konceptualisering och visualisering.

Det ska vara lätt att göra rätt.