Referenser

Här har vi samlat ett antal omdömen från våra kunder och andra vi jobbar.

Några ord från våra kunder

”Att arbeta förebyggande är trevligare”

Vi fick kontakt med Kajsa och Thomas i samband med att vi startade ett friskvårdsprojekt. Då började vi också hålla dialoger kring friskvård varpå de även började hjälpa oss med HR-frågor. Initialt började de hjälpa oss med långtidssjukskriven personal där Thomas höll i kontakterna med både den anställde och Försäkringskassan.

I och med det började vi jobba mer förebyggande och ha samtal med personalen innan vi kom så långt som till långstidssjukskrivningar. Vi bestämde oss för att ha uppföljningssamtal efter ett visst antal sjukvarotillfällen för att se hur företaget kunde hjälpa till.

Vi har också använt Kajsa och Thomas som bollplank även vid konflikthantering. Där hade vi en samtalsgrupp med Kajsa som samtalsledare vilket avlöpte väldigt bra.

Kajsa och Thomas har varit ett väldigt bra stöd för oss, även om deras engagemang inte fråntar oss som företag ansvar och engagemang. Men det är en fördel att de kommer in som initierad utomstående part utan att vara färgade av våra eller personalens tankar och idéer.

Att arbeta förebyggande är en trevligare kostnad att ta än att hantera kostnader för sjukfrånvaro. Här lägger vi istället pengar på något som bygger upp. Det känns bra.

Henrik Sporre, delägare XL-Bygg Norrby Trä

"En del av ämnena blev snackisar"

Vi ville investera i personalen för att förhoppningsvis få en mer hälsosam och starkare personal som mår bra. Föreläsningsserien var uppdelad i tolv tillfällen, med en pandemi som kom emellan. Innan föreläsningarna började fick personalen fylla i en enkät för att ge Kajsa och Thomas en lägeskoll. De delade upp föreläsningarna och höll dem varannan gång. Varje föreläsning hade sitt tema, näring, träning, återhämtning, andning och mental hälsa. Vi pratade bland annat om socker, hur man kan minska sockret och de fällor som finns och vikten av att läsa innehållsförteckningar, hur en ”rätt” frukost ser ut. Vi pratade också om motsatsen till socker, saltet samt om vikten av sömn för att orka vardagen och mycket mer. Under tiden hade vi också gemensam träning en gång i månaden där vi provat olika typer av träning i våra egna lokaler eller på gräsmattan, som qi gong och enkel träning som man lätt kan göra med gummiband eller den egna kroppen som motstånd.

En del av ämnena för föreläsningarna blev snackisar och jag kan bland annat se att flera väljer samma müsli som de rekommenderade och att den sötade fruktyoghurten är utbytt mot a-fil.

Kajsa och Thomas är kunniga och lätta att lyssna på. De var väldigt öppna och använde exempel från egna privata händelser i livet. De är positiva och har en stark vilja att förmedla sin kunskap samtidigt som de också öppnar upp för diskussioner. Vid träningen var de väldigt pedagogiska och gav alternativ om någon inte kunde utföra någon övning på grund av skada eller slitage. Det märks att de brinner för det de gör, den känslan genomsyrar deras jobb.

Christina Persson, XL Bygg Norrby Trä

"De lät oss utgå från oss själva"

Vi anlitade Kajsa och Thomas i samband med en kickoff. Eftersom vi jobbar på kontor blir det mycket stillasittande. Vi ville se vad vi kunde göra själva för att förbättra vår hälsa. Den här föreläsningen var första steget på ett vidare arbete vad gäller HR, hälsa och företagets identitet. Kickoffen och föreläsningen var uppstarten på det arbetet.

Många gånger kan man uppleva att folk som pratar om träning, hälsa och välmående gärna ”skriver en på näsan” och kommer med tydliga egna åsikter och pekpinnar. Kajsa och Thomas är verkligen inte sådana. Det var ingen av oss som kände sig utpekad eller upplevde det som jobbigt. De lät oss utgå från oss själva, från individen och tittade på det här med att röra sig sig, välmående och hälsa från flera håll. Kajsa och Thomas är både öppna, trevliga och lyhörda, och framför allt – kunniga inom det de gör.

Anders Kilbrandt, Doo AB

"De har gjort så mycket på så kort tid!"

Jag har en hästgård där vi bedriver daglig verksamhet enligt LSS och använder djur och natur för att utveckla och stödja människor. I dag har jag fem medarbetare. Här har Thomas varit min räddare i nöden!

Jag anställde min första medarbetare redan 2015. Då räckte det att min bokföringsperson kunde hantera lönefrågorna. Men när verksamheten växte och vi skaffade kollektivavtal blev läget ett annat. Sen kom pandemin och för ett år sedan skulle vi ha en lönerevision samtidigt som ett nytt kollektivavtal infördes. Då fick jag ont i magen. Hur skulle jag lösa detta? Under pandemin hade jag blivit aktiv på LinkedIn, så jag slängde ut en fråga där. Jag fick flera tips. Bland annat från Kajsa på baraNU. Kajsa kände jag till sedan tidigare och jag visste att hon var seriös och kompetent. När hon rekommenderade Thomas blev det lätt att boka ett möte med honom. Han kom ut till gården och vi pratade. Han kändes väldigt förtroendeingivande, var lugn, saklig och visste vad han pratade om. Det kändes jättebra. Och på den vägen är det.

Thomas började med att hjälpa mig med lönerevisionerna. Sedan har det fyllt på. När det har blivit konflikter eller det hänt något med en medarbetare har Thomas varit min part i fackliga förhandlingar. Han har suttit med och hjälpt mig i flera samtal. Han är den som ställer sakliga frågor, är lugn och styr samtalen samtidigt som han sköter all dokumentation så att det blir rätt om något skulle hända framåt.

Sedan Kajsa och Thomas kom in i bilden har jag kunnat sova på nätterna. Jag slipper grubbla och har någon att luta mig emot. Både Kajsa och Thomas har också varit här och hållit en workshop inom arbetsmiljö. Dessutom har Kajsa fungerat som ett bollplank och organisatör när vi satt ihop en personalhandbok. De har gjort så mycket på så kort tid! Tack vare dem behöver jag inte ha koll på allt utan kan fokusera på annat. Det gör att jag får ork att vara ute och föreläsa och engagera mig i föreningslivet och nätverk.

Jeanette Kobilsek, Stallyckan

"De är jätteduktiga på att engagera, motivera och prata på ett 'vanligt' sätt"

Jag tränade för Thomas och visste lite löst vad de gjorde. Efter att vi pratat lite en dag kände jag att vi hade behov av deras hjälp i butiken, framför allt kring hälsa. Thomas och Kajsa satte ihop ett antal föreläsningsdagar som jag lade som schemalagd utbildning för att hela personalen skulle få ta del av informationen. Annars är risken att bara de som redan är intresserade av ämnet kommer. Vår personal har ett ålderspann mellan 16 och 65, alla med olika förutsättningar och hemsituationer. Det här var ett sätt att få med allihop.

Föreläsningarna togs emot väldigt väl, de var uppskattade. En av föreläsningarna handlade om andning, det låter lite flummigt, men där och då fick vi möjlighet att testa olika sätt att andas på och upptäcka hur olika det kan vara beroende på hur man andas. Vi fick också göra en självskattning över hur jobbsituationen ser ut, privatlivet och om man upplevde att man var stressad. Min känsla är att alltihop uppskattades. Sista dagen lyssnade vi på Thomas och hans kunskaper om arbetsmiljö och arbetsrätt.

Det var väldigt bra att lyssna på både Kajsa och Thomas. De är jätteduktiga på att engagera, motivera och prata på ett ”vanligt” sätt. De är väldigt trovärdiga, speciellt eftersom de lyfter in sina egna referenser om träning, både mentalt och fysiskt

Daniel Merking, fd butikschef Ica Fristad

"De är superprofessionella, underbara och väldigt lätta att samarbeta med"

Vårt företag arbetar med utvecklings- och förändringsarbete baserat på läkaren och psykiatrikern Bo Ahrenfelts mångåriga erfarenheter. Hans fru Anna grundade företaget 2015 och skapade en affärsmodell av Bos kunskaper i kombination med sin spetskompetens organisationsutveckling. Vi arbetar med en digital plattform. Våra partners certifieras, i plattformen, eller som i ett andra steg även som certifierade förändringsledare. Kajsa och Thomas använder vår plattform i sitt arbete och går nu också den fördjupade utbildningen till certifierade förändringsledare.

Det är fantastiskt att samarbeta med Kajsa och Thomas. De är superprofessionella, underbara och väldigt lätta att samarbeta med. Båda två har väldigt bra kunskap inom sina områden och de har på ett enkelt sätt integrerat vår plattform i sitt erbjudande. Det gör att de kan nå fler, arbeta med större bolag och få större impact och kontinuitet som konsulter. När de bakar in de digitala verktygen får de företag de jobbar med en bestående förändring. Då skapas hållbar förändring. Kajsa och Thomas är inga tomtebloss, som blossar upp och sedan slocknar, de skapar förändring som håller över tid. Eftersom de jobbar både med arbetsmiljö och hälsa vilket vi även gör med plattformen kan vi tillsammans skapa hälsa, välmående och en väl fungerande arbetsmiljö/organisation, både för individen och gruppen.

Johanna Palmqvist, vice vd, Sustain Change 

"Föreläsningen har gett oss mer kött på benen"

Vi jobbar rätt mycket med friskvård just nu. Bland annat har vi infört fri massage och kiropraktik för våra anställda för att de ska slippa ha ont i ryggen. Vår bransch är periodvis väldigt stressig så Thomas och Kajsa började med att göra en avstämning hos personalen och ett stresstest för att ta reda på hur de mådde. Vi tyckte att det var intressant att få feedback på hur vår personalgrupp mådde och att vi därmed fick indikationer på vad vi kunde göra för insatser.

Kajsa och Thomas höll en föreläsning om stress, stresshantering, kost, träning och om att röra sig. De var jätteduktiga, väldigt positiva. Föreläsningen har i sin tur lett till att vi gjort en extra friskvårdssatsning. Utöver de 5 000 kronor som ett företag kan ge i friskvårdsbidrag har vi även möjlighet att ge naturaförmåner. Därför har vi skrivit ett avtal med ett gym där vi och personalen kan går på PT-grupper och välja olika aktiviteter.

Föreläsningen med Thomas och Kajsa har gett oss lite mer kött på benen och var en vettig aktivitet att göra tillsammans med personalen. Innerst inne vet vi ju alla hur vi borde leva, men det är ju inte alltid man gör det. Därför var den här föreläsningen en bra påminnelse.

Gunilla Johansson, Akisa (Auktoriserade konsulter i Sverige AB)

"Har gett mätbara effekter"

Vi har haft både föreläsningar och workshop med Kajsa och Thomas, som en del i ett längre arbetsmiljöprojekt. Sedan jag började här för ett år sedan har jag varit med på två föreläsningar som handlat om personlig hälsa på individnivå: hur kan jag må bättre och vad kan jag göra för att må bättre. Föreläsningarna har varit för alla medarbetare och var väldigt bra, informativa och upplysande. Fokus låg på fem områden: rätt kost, rätt sömn, rätt träning, rätt mental inställning och rätt andning. Kajsa och Thomas höll sig på en nivå som gjorde att våra medarbetare kunde ta med sig informationen och själva konkretisera den, som att ”det här kan jag gå hem och träna på”, ”den här rutinen kan jag införa för mig själv” och så vidare. De är engagerade talare.

Vi hade också fått till oss att våra avdelningschefer önskade sig högre kompetens för att förebygga och rehabilitera ohälsa, vilket inte är så konstigt eftersom deras fokus har legat på att sälja livsmedel. Idag ställs dock högre krav på ledare och chefer så vi anlitade Kajsa och Thomas för att hålla en workshop på rubriken ”Att förebygga ohälsa” där våra avdelningschefer fick lära sig och träna på att se och upptäcka ohälsa. Vi fick också information om hur man kan prata med och fråga sina anställda hur de har det och hur de mår samt lära oss hur man håller dessa samtal. Vi fick väldigt bra hjälp med arbetsanpassning och rehabiliteringssamtal med personer som varit långtidssjukskrivna eller som har mycket frånvaro. Dessutom fick vi hjälp med hur man lägger upp handlingsplaner, och om det är vi, Försäkringskassan eller läkaren som äger frågan.

Att anlita Kajsa och Thomas har gett mätbara effekter hos oss och vi fortsätter att använda dem även på individnivå när vår egen kompetens inte räcker till, speciellt vid arbetsanpassning, rehabsamtal och coachning.

Linus Ivarsson, butikschef Ica City Fristad

"Kajsa lyssnar på det där man säger 'mellan raderna'"

Jag har lärt känna Kajsa genom affärsnätverket BNI. När jag fick veta att hon också jobbade med coachning bestämde vi oss för att ha ett coachutbyte där vi coachat varandra och gett varandra feedback.

Kajsa är lyhörd och lyssnar på det där man säger ”mellan raderna”. Hon tar sig tid att gräva och lyssna. Dessutom anpassar hon sig alltid efter behovet för dagen hos sin klient.

Kajsa ställer bra frågor som får en att tänka efter lite till. Vi behöver få de där svåra frågorna som vi kanske inte alltid har svaret på, men som sätter igång en tankeprocess. Ibland får man en aha-upplevelse under samtalet, ibland får man processa lite efteråt.

Sandra Ferm

”Hon får en att prata”

Kajsa och jag gick diplomutbildningen till diplomerad coach tillsammans. Jag har även använt henne själv. Kajsa är väldigt lyssnande och hon ställer öppna och bra frågor. Hon har bra inlevelse i det man är ute efter, grottar ner sig i en och hon får en att prata. För min del har det gett resultat.

Helena Ahlin Nyberg, diplomerad coach

"Det var som om ryggsäcken landade bakom mig medan jag fortsatte framåt"

Samtalen med Kajsa gav mig en kraft att komma vidare. Efteråt var som om ryggsäcken landade bakom mig medan jag fortsatte framåt.

När jag gick till Kajsa första gången hade jag inga förväntningar. Hos henne fick jag jobba med mig själv. Jag gillar Kajsas mjuka sätt och hennes förmåga att vänta in mina svar. Hon vänder och vrider på det man säger så att man ser vad man egentligen tänker. Just att sortera sina egna tankar och själv få sätta ord på det man har inom sig gav mig en väldig kraft att komma vidare. Jag skulle inte tveka att gå tillbaka till Kajsa om jag kände att jag behövde det. Hon är fantastisk.

Aase Strömberg

"Efter mötena med Kajsa har mitt liv blivit annorlunda"

Jag tog kontakt med Kajsa för ungefär ett år sedan. Jag upplevde att jag jobbade hela tiden, glömde bort mig själv och började glömma andra saker. Redan vid första mötet satte Kajsa upp ett program speciellt för mig, hon kom med smarta frågor och tankar som jag aldrig tänkt förr.

Vi träffades fem gånger och jag insåg att jag själv inte fanns på min lista, det var jobb, barn, allt annat, men inte jag själv. Och jag förstod att för att orka med jobb, barn och allt så måste jag må bra. Och vill jag bli en bra förebild för mina barn, vilket jag vill, måste jag tänka på mig själv.

Kajsa är väldigt tydlig och lugn. Hon är proffs på det här och tänker i banor som vi inte tänker i det dagliga livet, hon kan verkligen det hon gör.

Efter mötena med Kajsa har mitt liv blivit annorlunda. Jag har en plats för mig själv i mitt liv. Kajsa visade mig anledningen till att jag måste bli bättre på att ta hand om mig själv. Jag har blivit gladare och också bättre på att hantera stress. När vi haft vårt sista samtal insåg jag att jag inte ville sluta, jag vill fortsätta träffas regelbundet för att behålla min känsla.

När jag började hos Kajsa tänkte jag att jag kanske behövde äta bättre, fylla på med vitaminer eller så, men det visade sig inte handla om mat eller träning. Det blev inga vitaminer, det blev något helt annat.

Marah Aouicha, Clean Företagsstäd

"Jag tycker Kajsa är toppen, så är det bara"

Kajsa är väldigt tillmötesgående och aktivt lyssnande. Hon är allt man kan önska sig av en coach. Jag tycker Kajsa är toppen, så är det bara.

Hon har gett mig nya insikter och nya perspektiv och med det, en helt annan energi. Över huvud taget var det en väldigt positiv upplevelse att bli coachad av Kajsa.

Sladjan Bogojevich

"Jag väljer deras personliga servicenivå"

Kajsa och Thomas har en stark drivkraft och otroligt personligt orienterade. De har väldigt bra verktyg.

Jag har varit på flera av deras temaresor. Första gången jag kom hem efter en sådan resa var jag fem kilo lättare och hade fått en känsla av nytändning. Oavsett vad vi gjort har det alltid skett en utveckling. Som person är Kajsa väldigt närvarande när det är dags att prata. Hon kan se vilka behov man har och kan även vara ganska tuff och klar i sina budskap. Hon får in en på rätt spår. Jag väljer deras personliga servicenivå.

Johnny Larsson

"Thomas tar allt som en utmaning"

Jag har haft ett tryckeri i 35 år och tagit hjälp av Thomas i några år med allt från bokföring till HR-frågor som han kan väldigt mycket om. Och det han inte kan läser han in sig på. Thomas är väldigt positiv, det är aldrig några problem utan ”det får vi ordna”. Han tar allt som en utmaning. Det känns kul att vara referens åt någon som gjort något bra.

Lars Pettersson, Pecon Print

Några av våra kunder:

Stallyckan är en gård med aktiviteter för dig som vill ha ut mer av livet. Du hittar oss i Marks kommun

En nytänkande advokatbyrå.

Hos Norrby Trä hittar du varor och produkter från marknadsledande leverantörer. Det gör att vi kan erbjuda bra produkter och rätt priser.

Vardag eller fest? ICA City har det du behöver.

Den enda plattformen som ger dig tillgång till ett brett utbud av digitala verktyg när du bygger lojala kunder och ambassadörer. 

En grupp motiverade och kompetenta personer som skapar genomtänkt och funktionell design, konceptualisering och visualisering.