Personalhälsa

Personalen är ett företags viktigaste resurs. Här jobbar vi både på grupp- och på individnivå. Ekvationen är enkel: Om personalen mår bra går det bra för företaget…

Personalhälsa

k

Personalhälsa

Arbetsgivare har ansvar att följa arbetsmiljölagen och arbeta för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Men arbetstagare har också ansvar för att bidra till bra arbetsmiljö – vi har helt enkelt alla ett ansvar kring att arbetsmiljön blir så bra som möjligt.

Vi ser våra insatser som en investering i personalhälsa som bidrar till livsstilsförändringar för ett friskare och hälsosammare liv. När individen mår bättre, kan företaget få ut mer. God hälsa hos personalen gynnar alltså företaget.

j

Anpassning och rehabilitering

Sjukfrånvaro är kostsamt för både arbetsgivare som arbetstagare.

Att arbeta förebyggande är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det handlar om att skapa en arbetsplats där människor trivs, mår bra och kan utvecklas och där ingen blir sjuk eller skadad av sitt arbete.
Att jobba förebyggande handlar alltså om att uppmärksamma risker på arbetsplatsen och att anpassa arbetet till människan, innan risker blir till ohälsa eller olyckor.

Om någon blir sjuk behöver arbetsgivaren upprätta en plan för återgång till arbete. Det kan krävas anpassning och/eller rehabilitering. Rehabilitering betyder i sig att återskapa förmåga. När någon har en långvarig sjukfrånvaro behöver en anpassningsplan upprättas, tillfälligt eller långvarigt.

baraNU hjälper till i delar av, eller sköter hela processen med att få personalen tillbaka till arbetet så snabbt som möjligt enligt gällande regelverk.
En löpande kontakt med medarbetare, Försäkringskassan. läkare, fackförbund mm bör göras så tidigt det är möjligt för att återgång till arbete ska ske snarast.

Att vara i god tid med planering ger möjligheter att;

  • Personal återkommer i arbete snabbare.
  • Verksamheten kan fortsätta i samma tempo.
  • Personal inte blir överbelastad (vilket annars kan ge fler sjukskrivningar).
  • Dokumentation blir upprättat i rätt tid.
  • Kommunikation med berörda parter blir planerad och genomförd.
j

Att vara i god tid med planering ger möjligheter att:

  • Personal återkommer i arbete snabbare.
  • Verksamheten kan fortsätta i samma tempo.
  • Personal inte blir överbelastad (vilket annars kan ge fler sjukskrivningar).
  • Dokumentation blir upprättat i rätt tid.
  • Kommunikation med berörda parter blir planerad och genomförd.

Hälsosamtal

Hur följer ni upp era medarbetares sjukfrånvaro? När tar ni tag i att inventera orsakerna till den upprepade sjukfrånvaron?

Vi genomför hälsosamtal i olika steg med åtgärder och uppföljningar för att vända din personals sjukfrånvaro till frisknärvaro.

Fördelen med att ta in en extern part, är att de anställda vågar öppna upp sig och berätta mer än om de samtalar med sin chef eller arbetsgivare.

Kommer det fram saker i vårt samtal som du som arbetsgivare måste ta tag i för att följa de lagar och regler som finns, så meddelar vi er detta.

Om samtalet visar sig handla mer om privata angelägenheter, då stannar det mellan oss och din medarbetare. Däremot kan vi komma fram till åtgärder och en handlingsplan som vi delar med oss av.

Din personal ska känna att de kan berätta vad de vill till oss och att det stannar mellan oss. Därför informerar vi alla vi samtalar med att vi har tystnadsplikt, men behöver dela med oss sådant som arbetsgivaren är skyldig att åtgärda enligt lag.

Vi har fått väldigt bra hjälp med arbetsanpassning och rehabiliteringssamtal med personer som varit långtidssjukskrivna eller som har mycket frånvaro.

Vilka val gör du?

De val du gör idag påverkar din framtid. Du kan välja att göra så bra val du kan idag och hålla dig frisk så länge du kan. Eller så gör du mindre bra val. Men det är du som väljer.

Bilden visar hur våra val styr vår livslängd och vår hälsa. När vi är yngre kanske våra val inte spelar så stor roll men i takt med att vi blir äldre blir det allt viktigare att ta hand om den speciella resurs som är vi själva. 

 

Ett ständigt pågående projekt

När du jobbar med din egen hälsa och gör aktiva val blir det ganska enkelt att må bra. Men det gäller att du hittar din väg. Varje medvetet bättre val du gör leder till ett bättre liv. När vi föreläser om hälsa och välmående är vi noga med att inte komma med pekpinnar eller förbud. Vi vill hellre inspirera dig och dina medarbetare till bättre val.

Att leva är ett ständigt pågående projekt. En sak, eller ett val, leder till nästa, som leder till nästa och så vidare. För oss känns det självklart att göra sådana val så att vi mår bättre och har roligare. 

 

Balans

Den här bilden på Kajsa i en nästan omöjlig position är tagen vid en gymnasiktävling för ett antal år sedan. Vi tycker att den tydliggör vikten av balans i tillvaron. För det är faktiskt möjligt att stå på en hand. Det är helt enkelt en fråga om balans. 

När vi har balans i tillvaron, äter rätt och regelbundet, sover när vi ska, jobbar lagom hårt och finner tid för återhämtning och rekreation mår vi bra. Svårare än så är det inte och precis så svårt är det. 

Några av våra kunder:

Stallyckan är en gård med aktiviteter för dig som vill ha ut mer av livet. Du hittar oss i Marks kommun

En nytänkande advokatbyrå.

Hos Norrby Trä hittar du varor och produkter från marknadsledande leverantörer. Det gör att vi kan erbjuda bra produkter och rätt priser.

Vardag eller fest? ICA City har det du behöver.

Den enda plattformen som ger dig tillgång till ett brett utbud av digitala verktyg när du bygger lojala kunder och ambassadörer. 

En grupp motiverade och kompetenta personer som skapar genomtänkt och funktionell design, konceptualisering och visualisering.

Det ska vara lätt att göra rätt.