Personalhälsa

Personalen är ett företags viktigaste resurs. Här jobbar vi både på grupp- och på individnivå. Ekvationen är enkel: Om personalen mår bra går det bra för företaget…

Personalhälsa

k

Personalhälsa

Arbetsgivare har ansvar att följa arbetsmiljölagen och arbeta för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Men arbetstagare har också ansvar för att bidra till bra arbetsmiljö – vi har helt enkelt alla ett ansvar kring att arbetsmiljön blir så bra som möjligt.

baraNU har byggt upp en föreläsning kring individens ansvar för den egna hälsan, vilket också är av stor vikt för att man ska ha hög frisknärvaro och kunna vara produktiv på arbetsplatsen.

Vår föreläsning innehåller workshops där man under tiden då föreläsningen pågår, får fylla i ett antal frågeställningar och uppgifter. Det här ligger sedan som grund för den analys vi gör för att visa på vart det finns störst behov av insatser som ger bäst effekt på kortast tid.

Vi ser våra insatser som en investering i personalhälsa som bidrar till livsstilsförändringar för ett friskare och hälsosammare liv. När individen mår bättre, kan företaget få ut mer. God hälsa hos personelen gynnar alltså företaget.

Arbetsanpassning

När ni har personal som behöver hjälp med arbetsanpassning på arbetsplatsen kan vi stötta er i arbetet kring dokumentation, rapportering och kommunikation med myndigheter samt agera medlare mellan berörda parter.

Det är viktigt att komma igång med arbetet så snabbt som möjligt för att den som blir sjuk ska kunna komma tillbaka till arbetet så snart det går. Det kan innebära en återgång på färre antal timmar, en tillfällig förändring av arbetsuppgifter och/eller lägre arbetsbelastning.

Rehabilitering på arbetsplatsen

Det är viktigt att man på företaget känner till vilket regelverk som styr arbetsanpassning och rehabilitering, att man vet hur arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering går till, samt ha kunskap om andra viktiga aktörers roller och ansvar under en rehabiliteringsprocess.

baraNU kan hjälpa er i processen för arbetsanpassning. Vi använder bland annat Rehabverktyget och har kännedom om hur man använder räknesnurran.

Vilka val gör du?

De val du gör idag påverkar din framtid. Du kan välja att göra så bra val du kan idag och hålla dig frisk så länge du kan. Eller så gör du mindre bra val. Men det är du som väljer.

Bilden visar hur våra val styr vår livslängd och vår hälsa. När vi är yngre kanske våra val inte spelar så stor roll men i takt med att vi blir äldre blir det allt viktigare att ta hand om den speciella resurs som är vi själva. 

 

Ett ständigt pågående projekt

När du jobbar med din egen hälsa och gör aktiva val blir det ganska enkelt att må bra. Men det gäller att du hittar din väg. Varje medvetet bättre val du gör leder till ett bättre liv. När vi föreläser om hälsa och välmående är vi noga med att inte komma med pekpinnar eller förbud. Vi vill hellre inspirera dig och dina medarbetare till bättre val.

Att leva är ett ständigt pågående projekt. En sak, eller ett val, leder till nästa, som leder till nästa och så vidare. För oss känns det självklart att göra sådana val så att vi mår bättre och har roligare. 

 

Balans

Den här bilden på Kajsa i en nästan omöjlig position är tagen vid en gymnasiktävling för ett antal år sedan. Vi tycker att den tydliggör vikten av balans i tillvaron. För det är faktiskt möjligt att stå på en hand. Det är helt enkelt en fråga om balans. 

När vi har balans i tillvaron, äter rätt och regelbundet, sover när vi ska, jobbar lagom hårt och finner tid för återhämtning och rekreation mår vi bra. Svårare än så är det inte och precis så svårt är det. 

Några av våra kunder

Det ska vara lätt att göra rätt.