Få hjälp att fixa arbetsmiljön på det hybrida kontoret

Det hybrida kontoret tycks ha kommit för att stanna, och när kontors- och hemarbete kombineras väcks frågor om hur det påverkar arbetsmiljön. Få rätt verktyg för att besvara frågorna med Prevents nya material och utbildning om hybridkontor. Omställningen till...

30 000 utbildade i arbetsmiljö

Under förra året utbildade Prevent 8 500 chefer och skyddsombud i grundläggande arbetsmiljö. Drygt 21 000 anställda gick kortare webbutbildningar om arbetsmiljö. Antalet chefer och skyddsombud som utbildar sig i arbetsmiljö ligger nu på samma nivå som före pandemin,...
Generated by Feedzy