Stor satsning för att förebygga vibrationsskador

Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Arbetsmiljöverket kommer därför att inleda marknadskontroll, inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser. Syftet är att höja kunskapen för att minska antalet vibrationsskador orsakade av...

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2022

Året har präglats av den fortsatta coronapandemin i början av året och det förändrade säkerhetspolitiska läget. I dag publicerar vi Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2022 på av.se…. Läs mer Artikel hämtad från: RSS – Prenumerera på...

Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön

Digitaliseringen kan skapa både möjligheter och utmaningar på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har låtit forskare göra en studie av vårdinsatser på distans. Den visar att digitaliseringen inneburit både positiva och negativa effekter på arbetsmiljön. Nu fortsätter...

Sök bidrag för att motverka brott i arbetslivet

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan nu söka statsbidrag för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Bidraget ska främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter…. Läs mer Artikel hämtad från: RSS – Prenumerera på...

2023

Inläggsinnehåll… Läs mer Artikel hämtad från: RSS – Prenumerera på nyheter