Säkrare butik med ny satsning

Hot och våld på arbetsplatsen är ett av handelns största arbetsmiljöproblem. Nu lanserar Prevent en ny, uppdaterad version av den uppskattade webbutbildningen Säker i butik för att öka säkerheten och tryggheten för de anställda. Butiksanställda är en av de grupper på...

Bra dialog på jobbet förebygger ohälsa

En tredjedel av alla yrkesarbetande i Sverige upplever besvär kopplade till arbetet. Oro och ångest, värk i kroppen och trötthet är några av de vanligaste besvären. För att hjälpa chefer att tidigt upptäcka tecken på ohälsa och agera innan någon blir sjuk har Prevent...

Ny guide förebygger risken för bullerskador

Många arbetar varje dag i bullriga miljöer, något som kan leda till allvarliga hörselskador som tinnitus och nedsatt hörsel. Bullerguiden är ett kostnadsfritt stöd för företag i arbetet med att minimera riskerna med buller. Buller, det vill säga icke önskvärt ljud,...

Vem nominerar du till Arbetsmiljöstipendiet 2022?

Nu är det dags att nominera till Arbetsmiljöstipendiet 2022. Har du kanske ett skyddsombud eller en chef som inspirerat till ett bättre arbetsmiljöarbete och gjort extra bra insatser under det senaste året? Nominera senast den 31 maj. Arbetsmiljöstipendiet har delats...

Djursjukvårdspersonal lär sig bemöta hat och hot

Hat och hot är ett vanligt förekommande problem på många arbetsplatser. Det kan handla om direkta hot på arbetsplatsen men även om uthängningar i sociala medier. För att rusta djursjukvårdspersonal att bättre kunna bemöta dem som hotar finns nu en webbutbildning –...
Generated by Feedzy