Arbetsrätt

LAS, Arbetstidslagen, semesterlagen, lagen om lönesättning, lagen om kränkande särbehandling, kollektivavtal och fackligar förhandlingar…

Arbetsrätt

k

Arbetsrätt

Arbetsrätten är den del av svensk lagstiftning som styr förhållandet mellan arbetsgivarna och de anställda. Vissa regler i lagarna kan ersättas och kompletteras av kollektivavtal, till exempel reglerna om arbetstid. Sådana regler kallas för dispositiva. Det finns även tvingande lagregler som alltid gäller och som inte går att avtala bort.

Det är många lagar inom arbetsrätt som ni som arbetsgivare förväntas kunna och måste följa (se här intill).

Att göra eller skriva fel i ett anställningsavtal, kan bli både besvärligt och kostsamt för en arbetsgivare. Om du som arbetsgivare känner dg osäker på vad som gäller kan vi på baraNU hjälpa er. Allt från att tolka och förklara lagens mening och kollektivavtalens betydelse inom svensk arbetsmarknad. Vi på baraNU är också väl anlitade vid förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

Vi hjälper arbetsgivare att göra rätt från början. Vi ger också stöttning i alla frågor som gäller arbetsrätt, kollektivavtal, anställningsavtal och lönesättning.

 

 

Sedan Kajsa och Thomas kom in i bilden har jag kunnat sova på nätterna. Jag slipper grubbla och har någon att luta mig emot.

]

Som arbetsgivare behöver du ha koll på vad nedanstående lagar innebär:

 • Arbetsmiljölagen (AML)
 • Arbetstidslagen (ATL)
 • Diskrimineringslagen
 • Förtroendemannalagen (FML)
 • Föräldraledighetslagen
 • Lagen om anställningsskydd (LAS)
 • Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning
 • Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder
 • Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
 • Semesterlagen
 • Studieledighetslagen (SLL)

Några av våra kunder:

Stallyckan är en gård med aktiviteter för dig som vill ha ut mer av livet. Du hittar oss i Marks kommun

En nytänkande advokatbyrå.

Hos Norrby Trä hittar du varor och produkter från marknadsledande leverantörer. Det gör att vi kan erbjuda bra produkter och rätt priser.

Vardag eller fest? ICA City har det du behöver.

Den enda plattformen som ger dig tillgång till ett brett utbud av digitala verktyg när du bygger lojala kunder och ambassadörer. 

En grupp motiverade och kompetenta personer som skapar genomtänkt och funktionell design, konceptualisering och visualisering.

Det ska vara lätt att göra rätt.