Arbetsrätt

LAS, Arbetstidslagen, semesterlagen, lagen om lönesättning, lagen om kränkande särbehandling, kollektivavtal och fackligar förhandlingar…

Arbetsrätt

k

Arbetsrätt

Arbetsrätten är den del av svensk lagstiftning som styr förhållandet mellan arbetsgivarna och de anställda. Vissa regler i lagarna kan ersättas och kompletteras av kollektivavtal, till exempel reglerna om arbetstid. Sådana regler kallas för dispositiva. Det finns även tvingande lagregler som alltid gäller och som inte går att avtala bort.  

Nedan finns de lagar inom arbetsrätt som ni som arbetsgivare förväntas kunna och måste följa.

 • Arbetsmiljölagen (AML)
 • Arbetstidslagen (ATL)
 • Diskrimineringslagen
 • Förtroendemannalagen (FML)
 • Föräldraledighetslagen
 • Lagen om anställningsskydd (LAS)
 • Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning
 • Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder
 • Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
 • Semesterlagen
 • Studieledighetslagen (SLL)

Vet du inte vad som gäller inom dessa lagar kan vi på baraNU hjälpa er. Allt från att tolka och förklara lagens mening och kollektivavtalens betydelse inom svensk arbetsmarknad. Vi på baraNU är också väl anlitade vid förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

 

 

Några av våra kunder

Det ska vara lätt att göra rätt.