Aktuellt

Här samlar vi viktig info och annat som vi tycker är aktuellt. 

16 av 21 regioner har en beredskapsplan för sjukhusmåltiderna

Måltiderna på sjukhus behöver fungera i både vardag och i händelse av kris. Livsmedelsverket har för första gången kartlagt hur beredskapen ser ut för måltiderna i Sveriges regioner, och det står klart att 16 av 21 regioner har en beredskapsplan för sin måltidsverksamhet….

Läs mer

Artikel hämtad från: Livsmedelsverket – pressmeddelanden

Vilka styrmedel fungerar för att påverka människors matvanor?

Ohälsosamma matvanor är en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död i Sverige. Så hur kan matvanorna bli bättre? I flera andra länder används styrmedel som skatt på drycker med tillsatt socker, sänkt moms på nyttig mat eller nationella skolfruktsprogram. En litteraturstudie som Livsmedelsverket har gjort visar att sådana styrmedel kan påverka konsumtionen och därmed bidra till bättre hälsa….

Läs mer

Artikel hämtad från: Livsmedelsverket – pressmeddelanden

Höga halter av miljögifter i strömmingen på julbordet

Det kommer att stå många läckerheter på julbordet, inte minst ett flertal fiskrätter. Fisk är både gott och nyttigt men beroende på var den är fiskad kan den innehålla miljögifter. Det är särskilt viktigt att känna till för den som vill bli gravid i framtiden, eftersom vissa miljögifter kan vara skadliga för fostret flera år efter att man fått i sig dem….

Läs mer

Artikel hämtad från: Livsmedelsverket – pressmeddelanden

Nu införs nya gränsvärden för bland annat PFAS i dricksvatten

1 januari 2023 kommer ny svensk lagstiftning på dricksvattenområdet. Då införs bland annat nya gränsvärden för fyra PFAS-ämnen, arsenik, bly och kadmium i dricksvatten. För PFAS sätts ett så strängt gränsvärde som det är möjligt att göra….

Läs mer

Artikel hämtad från: Livsmedelsverket – pressmeddelanden

EU-kommissionen har beslutat om gränsvärden för PFAS i mat

EU-kommissionen har beslutat om gränsvärden för hur mycket PFAS det får finnas i bland annat kött, fisk och ägg. När gränsvärdena börjar gälla får företag inte sälja mat som innehåller mer PFAS än gränsvärdet. Myndigheter som kontrollerar livsmedelsföretagen kan besluta att livsmedel ska tas bort från marknaden om de innehåller mer PFAS än gränsvärdet tillåter….

Läs mer

Artikel hämtad från: Livsmedelsverket – pressmeddelanden

Mindre matsvinn när äggen får säljas en vecka längre i butik

Bäst före-datum för ägg får vara max 28 dagar efter värpning men butikerna har bara fått sälja, eller skänka dem, i 21 dagar efter värpning. Nu kommer nya regler som säger att perioden förlängs från 21 till 28 dagar.  …

Läs mer

Artikel hämtad från: Livsmedelsverket – pressmeddelanden

Belastningsskador vanliga i branscher som hanterar paket

Belastningsskador är bland de vanligaste arbetsskadorna i branscher inom e-handelskedjan. Slutrapporten om inspektion av e-handeln visar att branscherna bör ha en dialog om lösningar för pakethantering som minskar riskerna – exempelvis om viktgränser, emballage och lossningsmiljöer….

Läs mer

Artikel hämtad från: RSS – Prenumerera på nyheter