Under förra året utbildade Prevent 8 500 chefer och skyddsombud i grundläggande arbetsmiljö. Drygt 21 000 anställda gick kortare webbutbildningar om arbetsmiljö.
Antalet chefer och skyddsombud som utbildar sig i arbetsmiljö ligger nu på samma nivå som före pandemin, och utbildningar där man träffas på riktigt lockar mer än att ses på distans.

— Men för vissa arbetsplatser passar fortfarande lärarledda distansutbildningar bäst, och en del föredrar självstudier på webben, vilket också är möjligt, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Några av de mest populära utbildningarna är den…

Läs mer

Artikel hämtad från: Cision News