Finns det en chef eller ett skyddsombud på din arbetsplats som gjort inspirerande insatser för en säker och trivsam arbetsmiljö? Nu och fram till den 31 maj kan du nominera till Arbetsmiljöstipendiet 2023.
Arbetsmiljöstipendiet har delats ut av Prevent sedan 1994. Det går till chefer och skyddsombud som jobbar på privata företag och som aktivt arbetar för att förbättra arbetsmiljön. En säker och hälsosam arbetsmiljö gynnar både de anställda och hela företaget. Engagemang och goda arbetsmiljöinsatser från chefer och skyddsombud påverkar allt från trivsel och säkerhet till företagets resultat….

Läs mer

Artikel hämtad från: Cision News