Året har präglats av den fortsatta coronapandemin i början av året och det förändrade säkerhetspolitiska läget. I dag publicerar vi Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2022 på av.se….

Läs mer

Artikel hämtad från: RSS – Prenumerera på nyheter

Generated by Feedzy