I ett nationellt kontrollprojekt granskades den allergeninformation som gavs för totalt 4344 produkter hos 2172 restauranger, kaféer och andra storhushåll. Fel allergeninformation lämnades för 17 procent av produkterna och totalt hos 25 procent av verksamheterna….

Läs mer

Artikel hämtad från: Livsmedelsverket – pressmeddelanden

Generated by Feedzy