Att byta jobb är en stor sak för en individ och en viktig investering för företaget. För att kunna arbeta tryggt och säkert är det viktigt med en bra introduktion. Arbetsmarknadens parter inom industrin har tillsammans med Prevent tagit fram en guide för den som ska planera och genomföra en introduktion.
Alla som börjar på ett nytt jobb, oavsett om personen är ny i arbetslivet eller byter tjänst, behöver en introduktion för att få kunskaper om riskerna på arbetsplatsen och hur man ska jobba säkert. En bra introduktion är grunden för en säker och trygg arbetsmiljö fri från olyckor och ohälsa….

Läs mer

Artikel hämtad från: Cision News