Schyst på jobbet är en ny arbetsmiljöutbildning riktad till alla inom turism, hotell och restaurang. Fokus ligger på gemenskap och samarbete för att förhindra kränkande jargong, sexuella trakasserier och lära sig hantera gäster som går över gränsen.
Besöksnäringen handlar om att ge gäster och kunder fina upplevelser. Samma positiva känsla ska givetvis prägla även arbetsmiljö och samspel mellan kollegor i branschen.

Webbutbildningen Schyst på jobbet är ett perfekt sätt att välkomna och möta nya talanger i en bransch där många medarbetare får sina första erfarenheter i svenskt arbetsliv….

Läs mer

Artikel hämtad från: Cision News

Generated by Feedzy