Hela Sveriges befolkning ska ha tillgång till säker mat och dricksvatten även vid kris och krig. Därför har Livsmedelsverket tagit fram en handbok som ska hjälpa Sveriges kontrollmyndigheter att förbereda sig för kris- och krigssituationer….

Läs mer

Artikel hämtad från: Livsmedelsverket – pressmeddelanden