Belastningsskador är bland de vanligaste arbetsskadorna i branscher inom e-handelskedjan. Slutrapporten om inspektion av e-handeln visar att branscherna bör ha en dialog om lösningar för pakethantering som minskar riskerna – exempelvis om viktgränser, emballage och lossningsmiljöer….

Läs mer

Artikel hämtad från: RSS – Prenumerera på nyheter