Personer inom spårbunden trafik är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld i arbetet. Det vill både personalen och deras arbetsgivare få stopp på. Nu lanserar Prevent Trygga Spår, en kostnadsfri webbutbildning om att hantera hot och våld för anställda inom spårbunden trafik.
Anmälda arbetsplatsolyckor orsakade av hot och våld som leder till sjukfrånvaro ligger högt inom spårbunden trafik.* Att ge till exempel tågvärdar och konduktörer ökade kunskaper om konflikthantering kan göra det lättare att hantera hotfulla situationer och motverka att svåra situationer trappas upp.

– Fördelen…

Läs mer

Artikel hämtad från: Cision News