Trots att asbest har varit förbjudet att använda i Sverige sedan 1982 finns det fortfarande kvar i många hus. De byggnader som uppfördes före förbudet har ofta renoveringsbehov. Nu finns ett material för installatörer och andra som jobbar med renoveringar för att upptäcka var asbest finns och vad de behöver göra om de stöter på ämnet.
Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter inom byggsektorn tagit fram materialet. Det består av filmer med diskussionsfrågor och en checklista som kan användas på arbetsplatserna, till exempel vid arbetsmiljöutbildningar eller arbetsplatsträffar. Det…

Läs mer

Artikel hämtad från: Cision News