Att lasta servicebilen rätt, och surra fast redskapen ordentligt, kan rädda liv vid hastiga inbromsningar eller krock. Servicebilen är en nödvändig del av vardagen för många inom bygg- och installationsbranschen. Två enkla checklistor för chefer och medarbetare ska öka säkerheten i bilarna.
Prevent och installatörsparterna inom Svenskt Näringsliv och LO står tillsammans bakom ett kostnadsfritt informationsmaterial om hur man lastar servicebilar på ett säkert sätt. Materialet vänder sig till arbetsgivare, skyddsombud och anställda på mindre och medelstora bygg- och installationsföretag.

–…

Läs mer

Artikel hämtad från: Cision News