Under pandemin hamnade arbetsmiljön extra mycket i fokus på många arbetsplatser. Företagen anser att de blev bättre på att åtgärda frågor som arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap och konflikter. Det visar en ny undersökning från arbetsmiljöorganisationen Prevent, där 1 000 chefer och skyddsombud tillfrågats.
Undersökningen Arbetsmiljöindikatorn gjordes av Novus i april–maj 2022. Den föregående undersökningen gjordes i februari–mars 2020, vilket gör det möjligt att jämföra hur chefer och skyddsombud uppfattat arbetsmiljöarbetet före respektive efter pandemin.  

En statistiskt…

Läs mer

Artikel hämtad från: Cision News

Generated by Feedzy