Den nationella beredskapen för att kunna förse befolkningen med dricksvatten vid kris stärks. Antalet nödvattentankar som kommuner kan låna ska både bli fler och större….

Läs mer

Artikel hämtad från: Livsmedelsverket – pressmeddelanden