Sexuella trakasserier som drabbar ut- och inhyrd personal faller ofta mellan stolarna. Det beror bland annat på okunskap om vem som har arbetsmiljöansvaret. Nu samarbetar Almega Kompetensföretagen och LO för att med Prevents kostnadsfria webbverktyg höja kunskapsnivån bland chefer och skyddsombud om att förebygga sexuella trakasserier.
– Sexuella trakasserier har ofta sitt ursprung i makt, gamla vanor och osunda strukturer. En stor del av problemen beror på okunskap om vad som är sexuella trakasserier och vad man ska göra om någon drabbas, säger Lena Skärhult, projektledare på Prevent….

Läs mer

Artikel hämtad från: Cision News

Generated by Feedzy