Samordning och likabehandling kan förbättras i länsstyrelsernas kontroll av livsmedelsföretag. Det visar Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets gemensamma rapport om länsstyrelsernas kontroll inom den så kallade primärproduktionen….

Läs mer

Artikel hämtad från: Livsmedelsverket – pressmeddelanden

Generated by Feedzy