Inga bekämpningsmedelsrester alls i de flesta svenska livsmedel och låga halter generellt. Det visar Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester i mat….

Läs mer

Artikel hämtad från: Livsmedelsverket – pressmeddelanden