Kontrollen av slakterier och vilthanteringsanläggningar har blivit effektivare och mer modern. Men målet om sänkta kostnader har inte uppnåtts fullt ut. Livsmedelsverket avrapporterar nu ett uppdrag från regeringen….

Läs mer

Artikel hämtad från: Livsmedelsverket – pressmeddelanden