I år fyller Prevent 80 år. Det är i en tid när det händer mycket i arbetslivet och efterfrågan på kunskap inom arbetsmiljö är stor. Genom Prevent samverkar fack och arbetsgivare för en bättre arbetsmiljö både nu och i framtiden.
Utmaningarna har förändrats genom åren, men uppdraget är fortfarande detsamma. 1942 var olyckstalen på arbetsplatserna i landet höga. Därför såg fack och arbetsgivare ett behov av att samarbeta kring arbetsmiljön och bildade Prevent. Genom samverkan mellan fackliga organisationer och arbetsgivare skulle arbetsplatser enklare få en bättre arbetsmiljö och förebygga…

Läs mer

Artikel hämtad från: Cision News