Nu är det klart att Livsmedelsverket blir så kallad sektorsansvarig myndighet och ska samordna och driva på beredskapsarbetet i hela livsmedelssektorn. Det har regeringen beslutat….

Läs mer

Artikel hämtad från: Livsmedelsverket – pressmeddelanden