För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla….

Läs mer

Artikel hämtad från: RSS – Prenumerera på nyheter

Generated by Feedzy