Nu är det dags att nominera till Arbetsmiljöstipendiet 2022. Har du kanske ett skyddsombud eller en chef som inspirerat till ett bättre arbetsmiljöarbete och gjort extra bra insatser under det senaste året? Nominera senast den 31 maj.
Arbetsmiljöstipendiet har delats ut av Prevent sedan 1994. Det går till chefer och skyddsombud som jobbar på privata företag och som aktivt arbetar för att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

En säker och hälsosam arbetsmiljö gynnar både de anställda och hela företaget. Engagemang och goda arbetsmiljöinsatser från chefer och skyddsombud förenar och påverkar

Generated by Feedzy