Hot och våld på arbetsplatsen är ett av handelns största arbetsmiljöproblem. Nu lanserar Prevent en ny, uppdaterad version av den uppskattade webbutbildningen Säker i butik för att öka säkerheten och tryggheten för de anställda.
Butiksanställda är en av de grupper på arbetsmarknaden som löper störst risk att bli utsatta för hot och våld på jobbet. Trots ett bra förebyggande arbete och tydliga säkerhetsrutiner kan hotfulla situationer uppstå.

– Säkerhet i handeln är en ständigt aktuell fråga. Att förebygga hotfulla situationer är det viktigaste men om de ändå uppstår behöver man ha