Många arbetar varje dag i bullriga miljöer, något som kan leda till allvarliga hörselskador som tinnitus och nedsatt hörsel. Bullerguiden är ett kostnadsfritt stöd för företag i arbetet med att minimera riskerna med buller.
Buller, det vill säga icke önskvärt ljud, kan vara både störande och skadligt för hörseln. Buller är en vanlig orsak till godkända arbetssjukdomar enligt statistik från Afa Försäkring.

Om bullret är kraftigt kan även man drabbas av en tillfällig hörselnedsättning, även om man bara utsätts under en kort stund. Långvarig och kraftig exponering för buller kan ge