Genom att anpassa arbetet efter människans sätt att bearbeta omvärlden kan vi göra arbetsmiljön mer hjärnvänlig. Det handlar om sådant som att undvika multitasking och att fokusera på en sak i taget. Då minskar risken att vi gör fel, samtidigt som vi blir mer effektiva och mår bättre.
Att försöka skapa en hjärnvänlig arbetsmiljö brukar benämnas som kognitiv ergonomi, och handlar om hur vi tar in och tolkar information på jobbet i samspel med varandra, omgivningen och tekniken. Genom att anpassa tekniken till människans sätt att ta in och bearbeta omvärlden blir vi inte bara mer effektiva