En tredjedel av alla yrkesarbetande i Sverige upplever besvär kopplade till arbetet. Oro och ångest, värk i kroppen och trötthet är några av de vanligaste besvären. För att hjälpa chefer att tidigt upptäcka tecken på ohälsa och agera innan någon blir sjuk har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter och Umeå universitet tagit fram Arbetsplatsdialogen – ett digitalt och kostnadsfritt dialogstöd.
Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga ohälsa på jobbet, men många chefer är osäkra på hur de ska närma sig medarbetare som inte mår bra. Att upptäcka tidiga tecken på ohälsa och agera

Generated by Feedzy