Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen.
Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med fokus på arbetsanpassning. Över 1 000 arbetsplatser ska inspekteras över hela landet.