Efter signaler om att sprutor utan stickskydd användes vid vaccination mot covid-19 skickade Arbetsmiljöverket ut ett inspektionsbrev till samtliga regioner.