För friska och hälsosamma företag

Hälsomedvetna medarbetare ger företaget bättre arbetsmiljö

Vi är er partner för bättre arbetsmiljö. baraNU fungerar som ett komplement till HR-avdelningen, eller som det lilla företagets personalavdelning. Vi tillför kompetens inom arbetsmiljö, arbetsrätt, utbildning och individhälsa.

Vi på baraNU bidrar med en struktur som hjälper er att göra det så enkelt att arbeta med arbetsmiljö och hälsa att det blir en självklarhet i det vardagliga arbetet.

Personalen är företagens absolut viktigaste resurs. Därför vi vill ge våra kunder bättre förutsättningar att behålla personal genom att attrahera, engagera och utveckla sin personal.

Vi på baraNU håller oss hela tiden uppdaterade kring lagar, avtal och AFS;ar så att ni kan koncentrera er på det ni gör bäst.

Vi gör det lätt att göra rätt!

VÅRA OMRÅDEN

k

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett brett område som innefattar både lagar och förordningar. Vi pratar arbetsmiljöpolicy, BAM, SAM, OSA och AFS:ar…

Arbetsrätt

LAS, arbetstidslagen, semesterlagen, kvittningslagen, kollektivavtal och fackliga förhandlingar…

Personalhälsa

Personalen är ett företags viktigaste resurs. Här jobbar vi både på grupp- och på individnivå. Ekvationen är enkel: Om personalen mår bra går det bra för företaget…

Utbildning

Vi utbildar och höjer er kompetens inom arbetsrätt, lönehantering, semesterlagen, sjuklön, kollektivavtal och arbetsmiljö. Dessutom kan vi utbilda er personal så att de mår ännu bättre.

Sänkt produktivitet i procent hos personer med högt stresshormon

Sänkt produktivitet i procent hos personer med sömnbrist

procent av alla läkarbesök har sin grund i stress enligt WHO

3,2 miljoner är snittkostnaden för sjuknärvaro hos ett företag med 100 anställda

Du väljer din framtid

De val du gör idag påverkar din framtid. Du kan välja att göra så bra val du kan idag och hålla dig frisk så länge du kan. Eller så gör du mindre bra val. Men det är du som väljer.

Det tar aldrig slut

När du jobbar med din egen hälsa och gör aktiva val blir det ganska enkelt att må bra. Men det gäller att du hittar din väg. Varje medvetet bättre val du gör leder till ett bättre liv. När vi föreläser om hälsa och välmående är vi noga med att inte komma med pekpinnar eller förbud. Vi vill hellre inspirera dig och dina medarbetare till bättre val.

Röster från våra kunder

Kajsa och Thomas har en stark drivkraft och otroligt personligt orienterade. De har väldigt bra verktyg.

Johnny Larsson

Kajsa är väldigt tillmötesgående och aktivt lyssnande. Hon är allt man kan önska sig av en coach. Jag tycker Kajsa är toppen, så är det bara

Sladjan Bogojevic

Samtalen med Kajsa gav mig en kraft att komma vidare. Efteråt var som om ryggsäcken landade bakom mig medan jag fortsatte framåt.

Aase Strömberg

Inlägg

Arbetsmiljöstipendiet – nominera din chef eller ditt skyddsombud

Finns det en chef eller ett skyddsombud på din arbetsplats som gjort inspirerande insatser för en säker och trivsam arbetsmiljö? Nu och fram till den 31 maj kan du nominera till Arbetsmiljöstipendiet 2023.
Arbetsmiljöstipendiet har delats ut av Prevent sedan 1994. Det går till chefer och skyddsombud som jobbar på privata företag och som aktivt arbetar för att förbättra arbetsmiljön. En säker och hälsosam arbetsmiljö gynnar både de anställda och hela företaget. Engagemang och goda arbetsmiljöinsatser från chefer och skyddsombud påverkar allt från trivsel och säkerhet till företagets resultat….

Läs mer

Artikel hämtad från: Cision News

Arbetsmiljöstipendiet – nominera din chef eller ditt skyddsombud

Finns det en chef eller ett skyddsombud på din arbetsplats som gjort inspirerande insatser för en säker och trivsam arbetsmiljö? Nu och fram till den 31 maj kan du nominera till Arbetsmiljöstipendiet 2023.
Arbetsmiljöstipendiet har delats ut av Prevent sedan 1994. Det går till chefer och skyddsombud som jobbar på privata företag och som aktivt arbetar för att förbättra arbetsmiljön. En säker och hälsosam arbetsmiljö gynnar både de anställda och hela företaget. Engagemang och goda arbetsmiljöinsatser från chefer och skyddsombud påverkar allt från trivsel och säkerhet till företagets resultat….

Läs mer

Artikel hämtad från: Cision News

Arbetsmiljöstipendiet – nominera din chef eller ditt skyddsombud

Finns det en chef eller ett skyddsombud på din arbetsplats som gjort inspirerande insatser för en säker och trivsam arbetsmiljö? Nu och fram till den 31 maj kan du nominera till Arbetsmiljöstipendiet 2023.
Arbetsmiljöstipendiet har delats ut av Prevent sedan 1994. Det går till chefer och skyddsombud som jobbar på privata företag och som aktivt arbetar för att förbättra arbetsmiljön. En säker och hälsosam arbetsmiljö gynnar både de anställda och hela företaget. Engagemang och goda arbetsmiljöinsatser från chefer och skyddsombud påverkar allt från trivsel och säkerhet till företagets resultat….

Läs mer

Artikel hämtad från: Cision News

Här hittar du oss!

baraNU

info@baranu.nu

Kontor: 033-400 13 90

Kajsa Lager Brink

033-400 13 92
kajsa@baranu.nu

Thomas Vangelos

033-400 13 91
thomas@baranu.nu